X-com

Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van X-com B.V. zijn de onderstaande modules van ICT~Office Voorwaarden van toepassing. Hierbij wordt de toepasselijkheid van andere inkoop- of andere voorwaarden van de contractspartij van X-com B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen.  De voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Download de voorwaarden hier

Kijk voor meer informatie op www.nederlandict.nl.