X-com

SSL-certificaat voor websites

De populaire internetbrowser Google Chrome gaat vanaf juli 2018 websites en webshops zonder SSL-cerficaat als onveilig aanduiden. Heeft u geen SSL en bezoekt iemand uw website, dan verschijnt er een ‘’niet veilig’’ markering voor uw domein in de adresbalk. Naast Google zijn er diverse andere webbrowsers die websites zonder SSL als ‘’niet veilig’’ markeren.

Onderstaand een voorbeeld van een melding die Google op dit moment weergeeft en hoe deze melding er vanaf juli 2018 uit gaat zien.


Wellicht is het de moeite waard om uw website te controleren. Naast de nieuwe melding die voor het domein geplaatst wordt heeft het ontbreken van een SSL tevens gevolgen voor de vindbaarheid van uw website in Google. Websites met SSL zullen beter ranken dan websites die niet beschikken over de certificering.

Wat doet een SSL?

Wanneer een gebruiker verbinding wil maken met een website die beschikt over SSL, worden een aantal stappen doorlopen voordat de verbinding daadwerkelijk tot stand gebracht wordt. De eerste stap is het ophalen van het SSL certificaat. In dit certificaat staat informatie over de website en eventueel informatie over de beheerder van de website. De tweede stap is de controle of de Certificate Authority (de partij die het certificaat verstrekt heeft) als vertrouwd wordt beoordeeld. Wanneer de browser de Certificate Authority heeft herkend worden de verloopdatum van het certificaat en de handtekening gecontroleerd. Wanneer al deze stappen succesvol doorlopen zijn wordt de website versleuteld en kan de gebruiker uw website bezoeken. Deze stappen worden in een fractie van een seconde doorlopen.

Indien u hierover vragen heeft helpen we u uiteraard graag.